Przy ulicy Podmiejskiej w Opolu działa już biogazownia. Przetwarza gaz wydobywający się ze składowiska śmieci w energię elektryczną.

Biogazowania powstała na miejskim składowisku śmieci , kosztowała ponad 5,8 miliona złotych, z czego połowa to unijna dotacja. Nasz firma zorganizowała z tej okazji catering.