Podczas trwania 32 Konfrontacji Teatralnych w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu mieliśmy zaszczyt prowadzać kawiarnie dla gości uczeszczających na spektakle.

Na zakończenie festiwalu zorganizowaliśmy uroczysty bankiet w postaci stołu szwedzkiego.